Mae Aur Cymru yn hynod brin, pur a gwerthfawr a châi ei wisgo gan y tywysogion Cymreig arwrol. Mae ein Casgliad Aur yn adlewyrchu’r rhinweddau hynny.
Madeira

Wisgi yn arddull safonol gwreiddiol Penderyn yw hwn, wedi’i aeddfedu mewn hen gasgenni bourbon a’i orffen mewn hen gasgenni gwin Madeira i ddatblygu ei gymeriad aur llawn. Caiff ei botelu ar gryfder o 46% abv.

NODIADAU BLASU

Arogl: Ffresni clasurol gydag arogleuon taffi hufen, ffrwythau a rhesins cyfoethog.

Blas: Ffres a llawnder cywrain, gyda’r melyster i gydbwyso sychder blasus.

Gorffeniad: Awgrym o ffrwythau trofannol, rhesins a fanila’n parhau.

Balance: Oaky vanilla tones/dry sweetness.

2019 Ultimate Spirits Challenge – Very Good 88/100

2018 Spirits Selection by Concours Mondial – Grand Gold

2018 World Whisky Masters Europe Premium – Gold

2017 World Whisky Masters Europe Premium – Gold


Peated

Mae gan y wisgi hwn ysbryd cain gyda blas mawn canolig a lliw euraid golau. Caiff ei botelu ar gryfder o 46% abv.

NODIADAU BLASU

Arogl: Yr hyn gawn ni gyntaf yw’r mwg melys aromatig. Yna, mae yna awgrym o fanila, afal gwyrdd a sitrws ffres.

Blas: Mae amrywiaeth o flasau ysgafn yn temtio’r chwaeth fwyaf soffistigedig hyd yn oed.

Gorffeniad: Mae blas mwg a fanila’n parhau ar y gorffeniad canolig dymunol.

Balance: Light smoke/citrus fruitiness

2020 San Fransisco World Spirits Competition – Double Gold

2018 IWSC Worldwide – Gold (Outstanding 93/100)

2018 Asian Masters – Gold


Portwood

Mae’r wisgi gorffeniad Portwood yn ffefryn pendant ymhlith ein cwsmeriaid yn Ffrainc ac mae’n hoelio’r sylw heb os. Caiff ei botelu ar gryfder o 46% abv.

NODIADAU BLASU

Arogl: Aroglau ffrwythau sych cyfoethog gyda siocled tywyll a llugaeron; awgrym o flas derw gyda sychder cnau wedi’u pobi.

Blas: Fel hufen cyfoethog gyda thipyn o fêl ac awgrym graddol o sbeisys.

Gorffeniad: Llyfn gyda melyster mêl a derw meddal yn oedi’n ysgafn ar y tafod.

Balance: Rich wood/chocolate & dry fruits

2020 San Fransisco World Spirits Competition – Gold

2019 IWSC World Wide Whisky – Gold

2019 World Whisky Awards – Barrel Finish NAS – Gold (Best in class)

2016 World Whisky Masters Europe Premium – Gold


Sherrywood

Mae’r Sherrywood Penderyn yn y botel hon wedi’i aeddfedu mewn hen gasgenni bourbon a hen gasgenni sieri Oloroso i ddatblygu ei flas ffrwythus cyfoethog.

NODIADAU BLASU

Arogl: arogl ffrwythau tywyll a thaffi cyfoethog gydag afalau gwyrdd a chnau cyll i greu dirgelwch dyfnach.

Blas: mae melyster cyfoethog yn troi’n sychder adfywiol.

Gorffeniad: mae tinc melys o daffi a syltanas yn ymestyn yn hir.

Cydbwysedd: sieri a sbeisys gaeaf/derw.

2019 San Francisco World Spirits Competition – Gold

2019 Ultimate Spirits Challenge – Very Good – 85/100

2018 World Whisky Masters Worldwide Premium – Gold

2017 World Whisky Masters Europe Premium – Gold

2017 ISW International Spirits Awards – Gold


Derw Cyfoethog

Dyma’r ychwanegiad diweddaraf at ein Casgliad Aur. Mae ein cynnyrch cyfyngedig o Gasgenni Sengl Derw Cyfoethog a photeliadau 50% wedi ennill gwobrau rhyngwladol mawr, ac felly rydym wrth ein bodd o roi cartref parhaol i Dderw Cyfoethog yn ein casgliad. Mae’n cael ei aeddfedu mewn casgenni bourbon a’i orffen mewn detholiad o rai o hen gasgenni gwin gorau Ewrop wedi’u hadfer.

NODIADAU BLASU

Arogl: Cyffug siocled tywyll gyda sbeisys sinamon a phupur, ac yna ffrwythau ir – afalau gwyrdd, mango, banana a gwafas.

Blas: Cyfoethog a chymhleth. Gwead hufennog gydag arlliw o fanila, derw a sinamon, a lledawgrym o daffi cnau.

Gorffeniad: Blas hufennog-fanila sy’n parhau am gryn amser.

2020 San Fransisco World Spirits Competition – Gold

2019 IWSC – World Whisky – Gold 95/100

2019 – Spirits Business Design & Packaging Awards – Master