WELSH WHISKY TIMELINE

"Wales has a surprisingly varied whisky tradition."


4edd Ganrif 4edd Ganrif
1705 1705
1889 1889
1903 1903
1915 1915
1 Mawrth 2004 1 Mawrth 2004
1 Mawrth 2005 1 Mawrth 2005
9 Tachwedd, 2005 9 Tachwedd, 2005
1 Hydref, 2007 1 Hydref, 2007
Mehefin 2008 Mehefin 2008
Mawrth 2013 Mawrth 2013
Rhagfyr 2016 Rhagfyr 2016

4edd Ganrif

Proses archaeolegol yn dangos bod distyllfeydd bach ledled Cymru

1705

Distyllfa gan deulu Evan Williams yn Dale, Sir Benfro. Fe wnaethant ymfudo i’r Byd Newydd ac Evan oedd tad diwydiant bourbon Kentucky.

1889

Y Welsh Whisky Distillery yn agor yn Frongoch, Y Bala

1903

Distyllfa Frongoch yn cau a’r adeilad yn troi’n wersyll crynhoi ar gyfer carcharorion rhyfel Almaenig yn ddiweddarach, ac ym 1916 yn wersyll ar gyfer carcharorion Gweriniaethol Gwyddelig.

1915

Prif Weinidog Prydain a anwyd yng Nghymru yn cyflwyno deddfwriaeth sy’n helpu i greu diwydiant wisgi ‘premiwm’

1 Mawrth 2004

Lansio Wisgi Brag Penderyn Sengl gan Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Siarl, Tywysog Cymru

1 Mawrth 2005

Lansio Penderyn yn Llundain

9 Tachwedd, 2005

Cyflwyno Penderyn yn yr Unol Daleithiau, yn Efrog Newydd

1 Hydref, 2007

The Penderyn Distillery Visitor Centre opens to the publicLansio Merlyn, Brecon FIVE Vodka a Brecon Special Reserve Gin

Mehefin 2008

Canolfan Ymwelwyr Distyllfa Penderyn yn agor.

Mawrth 2013

Mae replica distyllbair Faraday a’r peiriau distyllu newydd yn cyrraedd

Rhagfyr 2016

Y flwyddyn orau erioed o ran gwerthiant