Penderyn’s Llandudno Distillery looking for a Distillery Operator

wearevindicoUncategorised

Job information, and in Welsh below.

Distillery Operator

We are looking for a focused, reliable and flexible person to join our distillery operations team. Working in all areas of distillery production including, mashing, distillation, bulk spirit collection, raw material intake and dispatch. It’s essential that you’re a great team player, but also able to work independently. The ability to work calmly in a busy, dynamic and demanding environment is crucial, as is your ability to follow procedures and work accurately. The right candidate will have a strong understanding of the importance of health and safety in the workplace. Full training will be provided.

Closing date: 20th March 2021

Please send a CV to: LlandudnoStill@Penderyn.wales

Gweithredwr Distyllfa

Rydym yn chwilio am berson ymroddedig, dibynadwy a hyblyg i ymuno â’n tîm gweithrediadau distyllfa. Byddwch yn gweithio ar bob rhan o’r broses gynhyrchu yn cynnwys cymysgu, distyllu, casglu gwirodydd, derbyn deunyddiau crai a rhyddhau. Mae’n hanfodol eich bod yn gallu gweithio’n effeithiol mewn tîm, ac yn gallu gweithio’n annibynnol hefyd. Mae’r gallu i fod yn ddigynnwrf mewn amgylchedd prysur, deinamig a heriol yn hanfodol, ynghyd â’r gallu i ddilyn gweithdrefnau a gweithio’n fanwl gywir. Bydd gan ymgeiswyr addas ddewlltwriaeth gref o bwysigrwydd iechyd a diogelwch yn y gweithle. Rhoddir hyfforddiant llawn.

Dyddiad cau: 20fed Mawrth 2021

Anfonwch CV at: LlandudnoStill@Penderyn.wales