1903

wearevindico

Distyllfa Frongoch yn cau a’r adeilad yn troi’n wersyll crynhoi ar gyfer carcharorion rhyfel Almaenig yn ddiweddarach, ac ym 1916 yn wersyll ar gyfer carcharorion Gweriniaethol Gwyddelig.